Skip to main content
QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG BẮT ĐẦU CHƯA?

CalSavers là một cách dễ dàng để tiết kiệm hưu trí. Cài đặt tài khoản của quý vị ngay hôm nay.

TÀI NGUYÊN

Sử dụng trình đơn trên trang mạng để điều hướng và biết thêm thông tin. Bạn cần trợ giúp thêm bằng ngôn ngữ của mình? Hãy gọi cho bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng qua số (855) 650 - 6918

Tiết kiệm để nghỉ hưu được dễ dàng hơn!

Tiểu Bang California lập ra chương trình CalSavers để đảm bảo rằng tất cả người dân California đều có thể tiếp cận một chương trình tiết kiệm hưu trí tại nơi làm việc bằng cách cung cấp một cách thức đơn giản, lưu động, chi phí thấp cho người lao động đầu tư cho tương lai của mình.

  • Quý vị đóng góp vào một Tài Khoản Hưu Trí Cá Nhân (IRA) Roth thuộc sở hữu của quý vị.
  • Sự tham gia của quý vị là hoàn toàn tự nguyện: quý vị có thể rút tên hoặc trở lại vào bất kỳ lúc nào.
  • Quý vị có thể sử dụng các lựa chọn tiêu chuẩn đối với tỉ lệ tiết kiệm và đầu tư, hoặc quý vị có thể chọn tỉ lệ riêng.
  • Quý vị có thể giữ tài khoản của mình ngay cả khi quý vị thay đổi việc làm.
  • Tỉ lệ tiết kiệm của quý vị sẽ tự động tăng 1% mỗi năm cho đến khi tỉ lệ tiết kiệm của quý vị đạt 8% trừ khi quý vị chọn khác.

Hầu hết người tiết kiệm sẽ tham gia chương trình CalSavers thông qua chủ lao động của mình.

Sau khi chủ lao động của quý vị đăng ký, quý vị sẽ nhận được thông báo từ CalSavers cho biết đến lúc hành động. Quý vị có thể chọn một trong 3 lựa chọn sau đây:

Không thực hiện gì cả

Nếu quý vị không làm gì cả, sau 30 ngày, quý vị sẽ được tự động ghi danh với các lựa chọn tiết kiệm và đầu tư tiêu chuẩn.

Tùy biến cài đặt tài khoản

Quý vị có thể chọn tùy biến các lựa chọn tiết kiệm của mình, để nguyên lựa chọn tiêu chuẩn, và thêm bên thụ hưởng.

Rút tên

Bạn có thể từ chối CalSavers bất cứ lúc nào, nhưng bạn phải đã được nhà tuyển dụng thêm vào CalSavers trước khi bạn có thể từ chối. Cách dễ nhất để từ chối là gọi điện đến hệ thống điện thoại tự động của chúng tôi qua số (855) 650 – 6918 hoặc qua trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn tải về, hoàn thành và gửi mẫu đơn từ chối qua thư. Nếu bạn thay đổi ý định, bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào cũng với cách như vậy.

Nếu quý vị tự kinh doanh hoặc không làm việc cho chủ lao động có đăng ký với CalSavers, hiện nay quý vị có thể đóng góp trực tiếp.

Chỉ cần tự đăng ký và cài đặt các khoản đóng góp tự động từ tài khoản ngân hàng của quý vị vào tài khoản CalSavers của quý vị. Quy trình này rất dễ và chỉ mất vài phút.

Bao nhiêu là đủ?

Máy Tính Lương Hưu của chúng tôi giúp quý vị biết CalSavers có thể phù hợp thế nào với ngân sách của quý vị và nó có thể có ý nghĩa gì đối với các khoản tiết kiệm hưu trí của quý vị.

Đến Máy Tính

Quý vị đã có mã truy cập?

Bắt Đầu Tiết Kiệm

Tự tiết kiệm?

Đăng ký

Cần thêm thông tin?

Tìm Hiểu Thêm

Cần giúp đỡ?

Liên Hệ Chúng Tôi