Skip to main content

Ձեր Գումարը։ Ձեր Ապագան։

Գործատուներ

Գրանցումը բաց է բոլոր գործատուների համար: Օգտագործեք ձեր մուտքի կոդը, որպեսզի սկսեք աջակցել CalSavers-ին կամ ազատեք ձեր բիզնեսը, եթե արդեն առաջարկում եք կենսաթոշակային ծրագիր:

Խնայողներ

CalSavers-ի միջոցով կենսաթոշակն իրականություն դարձրեք: Սկսեք խնայել ձեր ապագայի համար այսօր:

Կենսաթոշակի համար խնայողություն կատարելու պարզ, վստահելի միջոց

CalSavers-ը Կալիֆոռնիայի կենսաթոշակային խնայողությունների նոր ծրագիր է, որը Կալիֆոռնիայի միլիոնավոր աշխատողների հնարավորություն կտա ապագայի ուղու վրա կանգնեու համար:

CalSavers-ը հասանելի է Կալիֆոռնիայի այն աշխատողների համար, որոնց գործատուները չեն առաջարկում աշխատավայրում կենսաթոշակային ծրագիր, ինքնազբաղված անձանց և այլոց, ովքեր ցանկանում են լրացուցիչ խնայել: Խնայողները ներդրում են իրենց պատկանող Անհատական Կենսաթոշակային Հաշվին (ԱԿՀ): Գործատուները, որոնք չեն առաջարկում իրենց սեփական ծրագիրը, կգրանցվեն CalSavers-ին մինչև իրենց վերջնաժամկետը և կնպաստեն իրենց աշխատակիցների մուտքը Ծրագիր:

Երբ սեղմում եք այս էջի հղումները, դուք կուղղորդվեք անգլերեն կայքի համապատասխան բովանդակությանը:

Ունե՞ք Հարցեր։
Բազմալեզու Աջակցությունը Մատչելի է:

Մեր փորձառու Հաճախորդների Ծառայությունների Թիմը հասանելի է պատասխանել ձեր հարցերին առավոտյան 8:00-ից երեկոյան 20:00-ը PST, երկուշաբթիից ուրբաթ

Գործատուի Աջակցություն  (855) 650 - 6916

Աշխատողի Աջակցություն  (855) 650 - 6918

Էլեկտրոնային փոստ՝ clientservices@calsavers.com

Նշում. Մենք չենք կարողանա քննարկել ձեր հաշվի հետ կապված որոշ մանրամասներ էլ․փոստով՝ անվտանգության նկատառումներից ելնելով:

Գործատուներ

  • Գրանցումն արագ է և դյուրին։
  • Գործատուները սահմանափակ պատասխանատվություններ ունեն։
  • Գործատուի վարձավճարներ և ֆիդուցիար պատասխանատվություն չկան:

Ռեսուրսներ

Գործատուի Ակնարկ

Այս տպագրվող տեղեկանքն ուրվագծում է ծրագիրն, աշխատողների շահերը և գրանցման ժամկետները:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Այս փաստաթուղթը տալիս է պատասխաններ CalSavers-ի վերաբերյալ գործատուների ունեցած ընդհանուր հարցերի վերաբերյալ:

Օգտագործեք կայքի ընտրացանկն, որպեսզի ուսումնասիրեք և ստանաք ավելի շատ տեղեկատվություն ձեր իրավասության, գրանցման պահանջների և ժամկետների վերաբերյալ։

Կարդալ ավելին

Խնայողներ

  • Ավտոմատ ֆունկցիաներ կամ ընտրեք ձեր սեփականը։
  • Ցանկացած պահի հրաժարվել կամ նորից մուտք գործել։
  • Պարզեցված ներդրումներ ցածր վճարներով:
  • Շարժական ԱԿՀ, որը պատկանում է ձեզ:

Ռեսուրսներ

Խնայողի Ակնարկ

Այս գրքույկը տալիս է ընդհանուր նկարագրություն ծրագրի և ստանդարտ խնայողության ընտրությունների մասին:

Հաճախակի Տրվող Հարցեր

Այս փաստաթուղթը տալիս է պատասխաններ CalSavers-ի վերաբերյալ խնայողների ունեցած ընդհանուր հարցերին:

CalSavers-ը կարող է օգնել ձեզ կենսաթոշակային խնայողությունների ճանապարհին: Օգտագործեք կայքի ընտրացանկը կայքը ուսումնասիրելու և ձեր տարբերակների վերաբերյալ ավելին իմանալու համար:

Կարդալ ավելին

Գործատուներ

Գործատուի գրանցումը բաց է – Գրանցվիր Այսօր։

Օրենքի համաձայն, Կալիֆորնիայի իրավասու գործատուները պետք է գրանցվեն և ապահովեն ծրագրի գործողություններն որոշակի ժամկետների ընթացքում:

Ամեն գարուն մենք գնահատում ենք գործատուի լիազորության կարգավիճակը՝ հիմնվելով աշխատակիցների եռամսյակային տվյալների վրա, որոնք գործատուները ներկայացնում են Զբաղվածության Զարգացման Վարչություն (ԶԶՎ) նախորդ տարվանից*: Այնուհետև գրանցման վերջնաժամկետը՝ դեկտեմբերի 31-ը, կիրառվում է նոր լիազորված գործատուների համար:

Գործատուները, ովքեր չեն կատարում իրենց պարտականությունները նշված ժամկետներում, ենթակա են հարկադիր գործողությունների, որոնք կներառեն ֆինանսական տույժեր:

Գործատուի Վերջնաժամկետ
Եթե ձեր վերջնաժամկետը. Սեպտեմբեր 30, 2020
Հունիս 30, 2021
Հունիս 30, 2022
Իրականացվում է պահանջների պահպանման հսկողություն:
Գրանցեք ձեր կազմակերպությունն այսօր:
Եթե ձեր վերջնաժամկետը. Դեկտեմբեր 31, 2022 Գրանցման նյութերը ուղարկվել են:
Գրանցեք ձեր կազմակերպությունն այսօր:
Վստահ չե՞ք ձեր վերջնաժամկետի հարցում: Ստուգեք ձեր ծանուցումը կամ կապվեք մեզ հետ clientservices@calsavers.com կամ (855) 650 - 6916
 

*Ըստ պետական կանոնակարգերի, գործատուի իրավասությունը հիմնված է գործատուի աշխատակիցների միջին թվի վրա ամբողջ տարվա ընթացքում: Այս թիվը հաշվարկվում է աշխատակիցների միջինացնելով այն աշխատակիցների թիվը, որոնց մասին զեկուցվել է Զբաղվածության Զարգացման Վարչությանը գործատուի նախորդ չորս DE9/DE9C փաստաթղթերի միջոցով՝ նախորդ օրացուցային տարվա համար: